Νερόμυλος Μωρόγιαννη

Νερόμυλος Μωρόγιαννη institute
Νερόμυλος Μωρόγιαννη

Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων

Το Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων (Ι.τ.Ε.Μ.) είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κύριους σκοπούς την έρευνα, καταγραφή, μελέτη και προστασία των ιστορικών μορφών μύλων στον Ελληνικό χώρο καθώς και συγγενών παραδοσιακών ενεργειακών συστημάτων, τη δημιουργία αρχείου με λειτουργία σχετικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, την εξειδίκευση επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού, την ίδρυση Μουσείου της Ιστορίας των Μύλων, την οργάνωση τοπικών και διεθνών συναντήσεων, εκθέσεων, εκδόσεων, την παραγωγή ταινιών και άλλων δραστηριοτήτων που θα προβάλλουν τους μύλους.

Με τον όρο «μύλοι» εννοείται κάθε μορφή τους, όπως κατατάσσονται ως προς την κινητήρια δύναμη (χειρόμυλοι, ανθρωπόμυλοι, ζωόμυλοι, ανεμόμυλοι, ταμπακόμυλοι, κ.λ.π.), ως προς το παραγόμενο προϊόν (αλευρόμυλοι, ριζόμυλοι, μπαρουτόμυλοι, ταμπακόμυλοι, κ.λ.π.) και ως προς τον μηχανισμό που κινούν (σύνθλιψης, αποφλοίωσης, πριονίσματος, αλέσματος, τριβής, κ.λ.π.), μαζί με όλα εκείνα τα στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του περιβάλλοντος χώρου τους.

Το Ι.τ.Ε.Μ. που είναι μέλος της The International Molinological Society (TIMS), ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. 1878/1996 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και έχει ως σήμερα περισσότερα από 300 τακτικά μέλη νομικά και φυσικά πρόσωπα (αρχιτέκτονες, αρχαιολόγους, ιστορικούς, εθνολόγους, λαογράφους, μηχανολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, αναστηλωτές, συντηρητές, νομικούς, οικονομολόγους, ερευνητές, κ.λ.π.).

Το Δ.Σ. αποτελείται από τους:

Μαρία Γρυπάρη, αρχιτέκτονα ΥΠ.ΠΟ., μέλος της TIMS, Πρόεδρος

Κωνσταντίνο Καρατζόγλου, ηλεκτ. μηχανολόγο, μέλος της TIMS, Αντιπρόεδρος

Έλενα Χαλκουτσάκη, αρχιτέκτων – πολεοδόμος, Γενική Γραμματέας

Ελένη Σκάρκου, ιδιοκτήτρια μύλου, Ταμίας

Χρυσούλα Τσίγκρη, Δρ. Φιλολογίας, Ειδική Γραμματέας

Τα γραφεία του Ι.τ.Ε.Μ. στεγάζονται στην Αγ. Ασωμάτων 33 στην Αθήνα και είναι ανοικτά κάθε Τετάρτη 11.00 – 14.00. Στο χώρο λειτουργεί βιβλιοθήκη και γίνονται διάφορες εκδηλώσεις σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

Τα Νέα Μέλη παρακαλούνται για τα εξής:

1) να συμπληρώσουν την έντυπη αίτηση εγγραφής τους προς το Ι.τ.Ε.Μ.

2) να υποδείξουν άτομα που έχουν δραστηριοποιηθεί σε ερευνητικό ή άλλο πεδίο σχετικό με τους μύλους και ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Ι.τ.Ε.Μ.

3) να προσφέρουν αντίτυπα των δημοσιεύσεών τους και άλλο σχετικό με μυλολογία υλικό (άρθρα, βιβλία, σχέδια, φωτογραφίες, κ.λ.π.) προκειμένου να εμπλουτιστεί η βιβλιοθήκη και το αρχείο.