Νερόμυλος Μωρόγιαννη

Νερόμυλος Μωρόγιαννη institute
Νερόμυλος Μωρόγιαννη

Εκθέματα & Εργαλεία

Εργαλείο

 

Εργαλείο

 

Εργαλείο

 

Εργαλείο

 

Τα σιφώνια του Βαγενιου

 

Εργαλείο του κινητικού μηχανισμού

 

Εργαλεία στήριξης φτερωτής

 

Εργαλεία στήριξης κινητικού μηχανισμού

 

Ο αλεστικός μηχανισμός του μύλου

 

Εργαλείο

 

Εργαλείο

 

Εργαλείο

 

Εργαλείο

 

Εργαλείο

 

Εργαλείο

 

Εργαλείο

 

Παλιά φτερωτή

 

ΠρινΗ ανακατασκευή του νερόμυλουΟ νερόμυλος σήμερα Λιοτρίβι Συνέντευξη με τον κ.Μωρόγιαννη TIMS E-NEWS