Νερόμυλος Μωρόγιαννη

Νερόμυλος Μωρόγιαννη institute
Νερόμυλος Μωρόγιαννη

Αφηγήσεις

Απομαγνητοφωνημένες  αφηγήσεις των Αθανασίου και Κων/νας ΜωρόγιαννηΑπομαγνητοφωνημένες αφηγήσεις των Αθανασίου και Κων/νας Μωρόγιαννη, στις οποίες περιλαμβάνονται: εμπειρίες, απόψεις, αναμνήσεις και γενικά πολλές και χρήσιμες πληροφορίες γύρω από τη λειτουργία των προγονικών τους μύλων κλπ.

Για την ιστορία των νερόμυλων στους Γιανναίους (η στα Γιανναίικα) παρατίθεται το βιβλίο του Γιαννιώτη συγγραφέα Αθανάσιου Χριστοφιλάκη. Οι Μύλοι στα Γιανναιικα της Φαλαισίας στην Αρκαδία και οι Μυλωνάδες τους. Γιανναίικα-Αθήνα 2006.

dfg

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ

Οι Νερόμυλοι στα Γιανναίικα της Φαλαισίας στην Αρκαδία και οι μυλωνάδες τους

ΠρινΗ ανακατασκευή του νερόμυλουΟ νερόμυλος σήμερα